»

B kategória

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van. Az ilyen gépkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény. Az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot.

 

A tanfolyamra az vehető fel, aki

 • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.
 • Jelentkezéskor nyilatkozni kell az alapfokú iskolai végzettségről
 • Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása,az elméleti vizsgára jelentéskor kell csatolni,addig kell megszerezni.

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • Az előírt életkornál (17 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
 • Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • Az elméleti vizsgadíjat befizette.

Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:

 • A tantervben előírt és feladatonként meghatározott órák és km levezetését a vizsga napjáig teljesítette.
 • 17. életévét betöltötte.
 • A vizsgadíjat befizette.
 • A forgalmi vizsga előtt nyilatkoznia kell a vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes állapotban van.
 • Öt sikertelen gyakorlati vizsga után PÁV vizsgálat kötelező. Amennyiben ezt a PÁV vizsgálatot nem akarja letenni, akkor az első vizsgától számított elévülési két év után újra kezdheti a tanfolyamot.

Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül részt kell venni az első elméleti vizsgán, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül valamennyi elméleti vizsgából sikeres vizsgát kell tenni

Gyakorlati vizsgáit a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

Tantárgyak, óraszámok

 

Minimálisan kötelező óraszám: 57 óra, ebből:

Elmélet – összesen minimálisan 28 óra (a tanórák 45 percesek)

– Közlekedési alapismeretek minimálisan 16 óra

– Járművezetés elmélete minimálisan 8 óra

– Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek minimálisan 4 óra

Gyakorlat – összesen minimálisan 29 óra (a tanórák 50 percesek)

– Alapoktatás minimálisan 9 óra

– Főoktatás minimálisan 20 óra, ezen belül:

a kategóriában 580 km a minimálisan teljesítendő (kötelezően levezetendő) menettávolság.

Elméleti vizsga

 KategóriaKérdések számaKérdések összpontértéke Megfelelés pontszáma Megengedett hibapontok Vizsgaidő (perc)
 B55 75 6510 55