↑ Return to Tanulóinknak

Elsősegélynyújtás

Információk a vizsgáról

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések:

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló „Vöröskeresztes igazolás” bemutatása.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló okiratot (a „K” kategóriát kivéve) legkésőbb a vizsgaigazolás kiadása előtt kell bemutatni. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén ezt nem kell megkövetelni. Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt másolat csatolásával történik, hanem azt a vizsgázó a vizsgabizottságon mutatja be, az okirat számát a felügyelet ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie.

Mentesség illeti az előbb említett „Vöröskeresztes igazolás” bemutatása alól azokat, akik

az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos-tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek, és ezt igazolják,

valamint aki

1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

1984. január 1-je után:

bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

„Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések listáját a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. számú mellékletének 4.1.1., 4.1.2. és 4.1.3. pontjai tartalmazzák

 

Közúti elsősegély vizsgaszabályzat módosítása_2019_03_06